Křížová cesta


Křížová cesta je pojata jako souvisle vyprávěný příběh. Jednotlivá zastavení jsou přiřazena těsně k sobě a tak je možné sledovat linii příběhu. Každé zastavení obsahuje charakteristický atribut. Z roviny příběhu vystupuje tíha pádů i smrti. Mají dva rozměry. Jednak je to barva papíru - stále tmavší odstín hnědi až k černé a jednak vizuální posun - propad z horizontální linie. Ke tradičnímu čtrnáctému zastavení je přiřazeno zastavení patnácté: vzkříšení. Červená linie se uzavírá uložením do hrobu a přivalením kamene. Přerušená linie mění barvu a jde vzhůru. Zastavení jsou doplněna texty sestry Veroniky ze švýcarského kláštera cisterciaček v Magdenau.

Impulzem pro vznik křížové cesty byla výzva kláštera ve švýcarském Magdenau k jejímu ztvárnění pro klášterní prostory.

Jednotlivá zastavení mají formát 30 x 45 cm, celková délka je 4,5 m.

Verze z papíru je studií k následnému zpracování na plátně.


Prohlédnout křížovou cestu >